Paraszat Mikec: Józef i sny

Egipt jest “domem niewoli” w pełnym znaczeniu tego słowa, gdyż nie można w nim zmienić najdrobniejszej rzeczy

– Rabin Oury Cherki

Faraon potrzebował dwa lata, aby zacząć śnić. Z pełnej snów księgi Rodzaju wynika, że sen, o którym wspomina Tora, to nie przypadkowe obrazy we śnie, ale rodzaj proroctwa. Sen taki zdaje się być darem należącym wyłącznie do rodziny Hebrajczyków. Mogą się nim posługiwać inni, ale tylko w obecności Hebrajczyków. Abimelech śni, kiedy Abraham i Sara przebywają na terenie jego królestwa. Józef-marzyciel prowokuje swoich współwięźniów do snów, a kiedy jeden z uwięzionych, podczaszy faraona, powraca do pałacu , sam faraon zaczyna śnić. Znaczenie snów faraona jest tak oczywiste, że aż trudno zrozumieć, dlaczego czarownicy i mędrcy Egiptu nie mogli ich wyjaśnić; i tak zasłużył Józef na podziw faraona: “Skoro Bóg pozwolił ci to wszystko pojąć, nie ma tak inteligentnego i mądrego, jak ty”. Przecież nawet dzieci rozumieją, że krowy tłuste i chude, oraz kłosy pełne i cienkie oznaczają najpierw obfitość pożywienia, a potem jego brak. A nawet idea, że cyfra siedem odnosi się do lat pochodzi od egipskiego słowa, które ma dwa tłumaczenia: “krowa” oraz “rok”.

Faktycznie, kiedy zrozumiemy, czym był starożytny Egipt, pojmiemy, dlaczego sny były niemożliwe do wytłumaczenia. Po to, aby zapanował głód w Egipcie, rzeka Nil powinna przestać płynąć, a to Egipcjanom nie mieściło się w głowach, gdyż dla nich Nil był bogiem. Egipscy bożkowie są silnie powiązani z siłami przyrody i obdarzeni głęboką w tym kraju wiarą, co nadaje im oraz determinizmowi naturalnemu wartość bezwzględną. Egipt jest “domem niewoli” w pełnym znaczeniu tego słowa, gdyż nie można w nim zmienić najdrobniejszej rzeczy. Wszyscy są niewolnikami – niewolnicy służą swoim panom; panowie służą faraonowi, faraon służy bożkom, a ci – naturze. Myśl o zmianie nie jest heterodoksyjna, nie ma ona najmniejszej szansy być przyjętą do wiadomości. Dlaczego więc faraon przychylał się do idei zmiany? Dlatego, że był on na najlepszej drodze stać się hebrajczykiem. Dlatego też miał on siłę wyrwać się z objęć dotychczasowej ideologii Egiptu, utrwalonej w kulturze tego kraju i skorzystać z niezwykłej okazji dostania się pod wpływ domu Abrahamowego, który pojawił się w jego zasięgu. Stąd też, był on pod wrażeniem osądu Józefa i od razu umieścił go na szczycie piramidy (asocjacja z Egipem nie zamierzona!) społecznej swojego kraju.

Ten niezwykły stan współpracy pomiędzy żydostwem i kulturą ogólną, wywołał u Józefa przekonanie, że jest on w stanie przenieść aktywność synów Racheli na grunt egipski i włączyć do swojego planu Benjamina, bez współpracy z synami Lei. Tak tłumaczy się sprawę podłożonego (niby-skradzionego pucharu), której celem było odłączenie Benjamina od braci poprzez ich zgodę na pozostawienie go w Egipcie w roli zakładnika. Tak działał Józef, zanim poznał odpowiedź braci, która była manifestacją oddania Jehudy Benjaminowi i jednocześnie podstawą wzajemnej żydowskiej odpowiedzialności za swoich współbraci – i to właśnie zapobiegło rozłamowi w narodzie.