Czy warto było kupować pole Machpela?

Rabin Cherky analizuje powody, dla których Abraham kupił pole i jaskinię Machpela. Parsza “Chajej Sara”

Parsza Chajej Sara

Nasz patriarcha Abraham chciał objąć w posiadanie nieruchomość pośród potomków Heta, aby uważano go za prawowitego obywatela pośród nich. Dlatego też zwraca on uwagę na łączące ich podobieństwa: „Jestem obcokrajowcem i mieszkańcem” [Księga Rodzaju 23:4].  Z punktu widzenia duszy, Abraham czuje się obcym na świecie, ale z punktu widzenia przyrody jest on mieszkańcem. Dodaje on też, że Hetyci odczuwają to samo, mówiąc „razem z tobą” [tamże]. Nie przyjmują oni jednak jego argumentu, który próbuje połączyć dwie formy ludzkiego istnienia w jedną osobowość. Uważają oni raczej, że istnieją dwa rodzaje ludzi – albo uduchowieni, albo tez – przyziemni. Twierdzą oni, że Abraham jest „Bożym księciem”, podczas gdy oni sami są „ludźmi ziemi”. I dlatego właśnie odmawiają przekazania mu prawa własności ziemi na pochówek, co nadało by mu status prawowitego mieszkańca, ale gotowi są zgodzić się na użytkowanie ziemi w celach pogrzebowych, bez żadnego prawa własności.

Abrahama popiera Efron Ben Cochar, który rozumie Abrahamowi zdolność wzniesienia człowieczeństwa z jego niskiego miejsca. Samo jego nazwisko potwierdza, że ludzkość u zarania była biała i czysta („Cachor”) i później przyjęła cechy kurzu („afar” – brzmi podobnie do Efron). Oczekuje on, że Abraham podniesie ludzkość, jak napisano: „i pole Efrona się wzniosło” [23:17], kiedy sam przywiązuje się do miejsca pochówku Adama.

Jaskinia nie służy raczej celom rolniczym, lecz bardziej – pogrzebowym. Pierwotnym użyciem pola jest uprawa, a dopiero potem można by go także przeznaczyć na miejsce pochówku. Abraham chce tylko nabyć jaskinię, aby podkreślić, że chodzi mu tylko o miejsce wiecznego spoczynku – własność, która w dawnych czasach oznaczała posiadanie obywatelstwa. Efron wyjaśnia, że Hetyci nie wyrażą na to zgody, i dlatego oferuje zakup pola, co będzie oznaczało również własność jaskini, która się na nim znajduje. Hetyci jednak mogli by podnieść kwestię, że teren nie był przeznaczony pod pochówek zmarłych, lecz jest polem uprawnym, użytkowanym niewłaściwie.

Efron oferuje błyskotliwe rozwiązanie dylematu. Ziemię obejmuje się w posiadanie poprzez zapłatę pieniędzmi lub dokonując akt objęcia posiadania. Jeśli transakcja oparta będzie na przekazaniu pieniędzy, Hetyci będą mogli twierdzić, że ziemia była przeznaczona pod cele rolnicze. Ale jeśli zakup będzie potwierdzony aktem własności, status działki będzie zależał od decyzji Abrahama. Jeśli zasadzi drzewa, będzie to ziemia rolnicza, jeśli pochowa zmarłych – cmentarz. „W oczach Hetytów” [24:18], najważniejsze były pieniądze, o ile chodziło im o to, że zapłata tylko oznacza przeniesienie własności. Efron mówi jednak Abrahamowi „Posłuchaj mnie” [23:15]. Wyjaśnia, że jeśli chodzi o niego i Abrahama, pieniądze nie są najważniejsze, „między nami, jaką one mają wartość?” [tamże] – a na pewno nie idzie o to, jak Hetyci postrzegają całą sprawę. Pochowaj zmarłą i wtedy dopiero nastąpi przeniesienie własności.

Abraham przyjmuje poradę Erona, „i posłuchał Abraham Efrona” [23:16]. W rezultacie tego zakup był interpretowany na dwa różne sposoby. „I pole Efrona, pole i znajdująca się na nim jaskinia, i wszystkie drzewa na polu” – podkreślając rolniczy aspekt transakcji – „stały się przedmiotem zakupu w oczach Hetytów” [23:17-18]. I co dzieje się potem? „A po tym, Abraham pochował swoją żonę Sarę w jaskini na polu Machpela w okolicy Mamre.” [23:19]. I dopiero wtedy, napisano, „I pole, i jaskinia zostały przekazane Abrahamowi, jako dziedzictwo, w celach pogrzebowych, odkupione od Hetytów” [23:20].