Aktualności
Strona główna » Bamidbar (Księga Liczb) » Rozmawiać ze Wszechmogącym (Parszat Matot-Masei)
Rozmawiać ze Wszechmogącym (Parszat Matot-Masei)

Rozmawiać ze Wszechmogącym (Parszat Matot-Masei)

W komentarzu do parszy Matot-Masei Rabin Cherki skupia się na tym, czym jest mowa ludzka

Prawa ‘nedarim’, czyli składania przyrzeczeń, w które wchodzi zakaz „Oby nie łamał swego słowa, uczynić musi wszystko, co wychodzi z jego ust” [Bamidbar 30:3], ukazują nam poważny charakter świętości mowy. Co osoba mówi, musi on lub ona uczynić.

Prawa nedarim są dość zaskakujące. Poprzez samą mowę może człowiek stworzyć coś, co w końcu stanie się jego osobistą religią – osobisty system rytuałów. Może on dodawać swoje osobiste zakazy, które powszechnie nie obowiązują, negatywne micwot, które nie pojawiają się w Torze.  Może też on narzucić sobie osobiste wymagania, których Tora mu nie dała. A wszystko to dzieje się w wyniku niczego innego, jak tylko mówienia. Można nawet odwołać pozytywną micwę. Jeśli osoba przyrzeka nie dotykać jakiegoś przedmiotu koniecznego do wypełnienia micwy, nie wolno mu tejże micwy wypełnić (Rambam, Hilchot Nedarim 3:36). Jedyną rzeczą, jakiej człowiek nie może odwołać jest zakaz.

Wzbudza to zdumienie, jako że przykazania zostały nadane nam przez Boga, zaś tutaj rozprawiamy o przykazaniu zainicjowanym przez człowieka! Odpowiedzią na to jest fakt, iż Tora usiłuje nauczyć nas, że mowa nie jest naturalną umiejętnością człowieka, lecz rozszerzeniem mowy Świętego, Niech Będzie Błogosławiony. Wszystkie micwot zostały przekazane nam ustnie prze Boga. Mowa ludzka zaś, która też jest boska, może połączyć siły z Torą Boga i stworzyć innowację – nową micwę.

To z kolei może nas przywieść do jeszcze głębszej kwestii. Relacja pomiędzy człowiekiem i Świętym, Niech Będzie Błogosławiony może być postrzegana jako dialog, dyskusja pomiędzy Stwórcą i stworzonym przedmiotem. Można by pomyśleć, że micwot są prawami rzeczywistości, jak prawa przyrody (siła grawitacji, itp.) i nie ma w nich żadnego wewnętrznego znaczenia. Ale tak nie jest – micwot to słowo Boże. Dlaczego to takie ważne? Nie jest możliwe zawarcie kompromisu z prawem przyrody – jest ono całkowicie bezosobowe, nie odnosi się ono do ludzkiej moralności, czy też do tego, czy osoba  żałuje czy pokutuje za swoje czyny.  Z drugiej strony – ponieważ micwot są słowem Bożym, stoimy nie wobec bezosobowego prawa, lecz raczej przed kimś. Jeśli jesteśmy z kimś w kontakcie, możemy z nim rozmawiać, okazać skruchę, a nawet obiecać, że nigdy więcej nie zrobimy jakiejś rzeczy. I nasza skrucha może zostać przyjęta. Trwa rzeczywiście dialog pomiędzy Stwórcą i jego stworzeniami.

Kwestia ta odwołuje się do różnicy w punkcie widzenia na religię pomiędzy judaizmem a innymi filozoficznymi postawami, jak Grecka czy nawet świecka. Dla narodu Izraela Bóg jest także Stwórcą, Tym, który daje życie nawet wtedy, kiedy nie musi tego czynić. Cały akt stworzenia jest w całej swej rozciągłości moralny, dokonany w rezultacie głębokich rozważań, a nie pod jakimkolwiek przymusem. W rezultacie tego relacja między światem a Bogiem to relacja pomiędzy Stwórcą, a stworzonymi, gdzie jedna strona otrzymuje życie od drugiej, która je daje. I to jest podstawa etyki i moralności. W innych religiach Bóg jest tym, który ustalił zasady, moralność zaś nie odgrywa żadnej roli w sposobie odnoszenia się do Niego.

  Czy ta wiadomość była użyteczna albo pomocna dla Ciebie? Proszę rozważyć wsparcie naszych projektów.

O nas Potomkowie Noego - centrum

Potomkowie Noego - centrum
Our Goals: To disseminate the message of the Torah to the Non-Jewish world. To act as a focus of activity based in Jerusalem related to Noahides throughout the world. To serve as a resource center for information and advice about religious principles and practices. To help establish Noahide communities around the world and to provide them with support. To establish a link between the Non-Jewish world and Jewish tradition and rabbis, including formal recognition of the Noahides by religious and national institutions of the Jewish people.

Dodaj komentarz