Parszat Korach

Rabin Oury Cherki komentuje aktualny tygodniowy fragment Tory

Nie zgodzić się z Mojżeszem to zapewne jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakich można próbować dokonać. Jego osobowość była bardziej wyrazista od każdego innego człowieka, przepełniała ją moc, której nie sposób było się oprzeć.

A jednak Korachowi udało się tego dokonać. Naciw wyjaśnia, że istniały trzy komponenty opozycji wobec Mojżesza – każdy z nich z osobna nie wytrzymałby z nim konfrontacji.

Pierwszą postacią konfliktu był szanowany człowiek, Korach. Wydawałoby się, że nie do przyjęcia dla niego byłoby wchodzenie w spór z Mojżeszem. Dwaj pozostali – Datan i Abiram znani byli ze swoich nikczemnych występków i nie było szansy na to, aby sami mogli stawić czoła przywódcy pokolenia. Trzecia grupa – uczciwi mężczyźni, którzy pragnęli zbliżyć się do Boga poprzez wniesienie kadzideł do Najświętszego ze Świętych, na pewno nie przeciwstawiłaby się Mojżeszowi z własnej inicjatywy.

Sytuacja uległa zmianie, kiedy te trzy elementy połączyły swe siły. Poważany człowiek (Korach) manipuluje aktywistami niskiego szczebla, którzy mają jednak sporo energii (Datan i Abiram) i udaje im się podjudzić naiwny tłum (250 mężczyzn). Efekt końcowy to mieszanka duchowych pragnień wielu ludzi, zawiść aktywistów i pogoń za zaszczytami ze strony prominentnej osoby.

Nie wyjaśnia to jednak w pełni zdarzeń, które miały miejsce. Jeśli problem zaczyna się od wybitnego obywatela, musi być jakaś iskra prawdy w jego duszy, która staje się motywem kontrowersji. Na czym polegała święta intuicja Koracha? „Korach był mądrym człowiekiem, co skłoniło go do takiej głupoty” [Bamidbar Raba 18:8]. Głupotę cechuje brak zdolności rozróżniania pomiędzy różnymi poziomami rzeczywistości. Jak powiadają: „dla pijaka cały świat jest bardzo prosty”. Założenie, że nie ma różnicy pomiędzy Lewitami a Kapłanami, wyrażone okrzykiem „Wszyscy oni są święci” [Księga Liczb 16:3], zakorzenione jest we wrodzonej cesze Izraela, w którym rzeczywiście „wszyscy są święci”.

Konieczne było odnaleźć praktyczny przykład tejże wrodzonej cechy, i Korach zobaczył „że Samuel będzie pochodził od niego” [Mechilta].

Kiedy Szilo zostało zniszczone, Samuel nie pośpieszył budować świątynię, pomimo tego, że Dawid przygotował jej szczegółowe plany. Święta Arka została zrabowana i nie powróciła do świętego miejsca. Samuel, Lewita, przejął rolę Wielkiego Kapłana! (W oparciu o Zohar.)

Samuel spóźniał się z tworzeniem królestwa. Sanhedryn, główna instytucja, której zadaniem było wymagać, „Wzniesiesz się na święte miejsce [Księga Powtórzonego Prawa 17:8], został zastąpiony przez Samuela, który podróżował z miasta do miasta w Izraelu. Tak więc, postawa Koracha – znieść instytucje narodowe – została zainicjowana przez jego potomka! I to tłumaczy jego błąd.

W odpowiedzi na takie podejście należy stwierdzić, że czasy Mojżesza różniły się od czasów Samuela. W czasach Samuela wytworzyła się niezwykła sytuacja. Kapłaństwo było skorumpowane. Przywództwo narodowe popełniło błąd, preferując święte utensylia przed polityczną niezależnością i życiem Synów Izraela.  „I rzekł: Izrael uciekł przed Filistynami (utrata niepodległości) i panowała epidemia w narodzie (obywatele umierali), zaś dwaj twoi synowie nie żyją (osobista tragedia)” [Księga Samuela I 4:17].  To wszystko nie wywierało aż takiego wrażenia, ale werset ciągnie dalej: „I Boża Arka została zabrana. I kiedy wspomniano o Arce – zsunął się ze swego tronu” [4:18].

W takiej sytuacji, kiedy to system wartości był odwrócony w stosunku do prawidłowego, konieczne było tymczasowo zawiesić próby ponownego uruchomienia świętej służby i ustanowienia królestwa, a przede wszystkim edukować naród. W rezultacie tegoż procesu ustanowiono wieczne królestwo Domu Dawidowego i wieczną Świątynię w Jerozolimie. To antyteza Koracha, który postrzegał tymczasowy stan jako idealny, zaś sytuacja post factum była dla niego statusem preferowanym a priori.

Rabin Cherki stoi na czele Brit Olam – Potomkowie Noego – Centrum w Jerozolimie