Aktualności
Strona główna » Artykuły i Wykłady » Żydowski mesjasz i żydowskie ‘zbawienie’
Żydowski mesjasz i żydowskie ‘zbawienie’

Żydowski mesjasz i żydowskie ‘zbawienie’

Widziałem przez pięć lat w Polsce, jak ważne jest pojęcie ‘zbawienie’ dla katolików i że łączą z pojęciem ‘zbawienie’ ideę że przez Jezusa otrzymują zbawienie/wybaczenie od swoich grzechów oraz że Jezus jest samym zbawieniem. Celem tego artykulu jest żęby pokazać, że pojęcie ‘zbawienie’ jest wyłącznie chrześcijańskim pojęciem. W judaizmie to pojęcie zupełnie nie istnieje, jak zobaczymy poniżej.

Zacznijmy z samą gramatyką i definicją słów. Słowo zbawienie jest używane jako tłumaczenie hebrajskiego słowa ‘jeszua’, pisane hebrajskimi literami ‘jud’, ‘szin’ i ‘ajin’ – ישע. Ale widać z etymologii słowa ‘jeszua’, że ono nie oznacza zbawienie. Najbliższy korzeń słowa ‘jeszua’ jest słowo ‘jesza’ z literami ‘jud’, ‘szin’ i ‘hej’ (ישה). A korzeń ‘jud, szin, hej’ (‘jesza’ – ישה) oznacza ‘istnieć’. Prawidłowe tłumaczenie słowa ‘jeszua’ jest dlatego ‘spowodować/pomoć aby coś istniało’. Zamiast rozumieć słowo ‘jeszua’ jako osiągnięcie istnienia nadprzyrodzonego należy zrozumieć ‘jeszua’ jako osiągnięcie istnienia tzn. istnienia normalnego. Ta prozaiczna definicja pojęcia ‘jeszua’ idzie w parze z prozaiczną definicją pojęcia króla mesjańskiego, które znajdujemy w Tanachu (żydowska biblia). Tanach definiuje ‘melech hamasziach’, króla namaszczonego, następująco:

zacznijmy z tym, że wyłącznie w chrześcijaństwie słowo mesjasz ma nadprzyrodzone konotacje – w judaizmie chodzi o normalnego mężczyznę który po wykonaniu wielu wyzwań na końcu zostaje namaszczony i staje się królem narodu Izraela na ziemi Izraela. Jakie są wyzwania przyszłego króla namaszczonego (melech hamasziach)? Tanach opisuje sześć wyzwań, które on musi wykonać przed tym że można potwierdzić że on jest królem mesjańskim:

 1. Powrót wszystkich Żydów z wygnania / z diaspory na ziemię Izraela (zobacz Księga Powtórzonego Prawa 30;3, Izajasz 11;11-12, Jeremiasz 30;3 i 32;37, Ezechiel 36;24 i 11;17).
 2. Obudowanie Świątyni w Jerozolime (zobacz Izajasz 2;2-3, 56;6-7, 60;7, 66;20, Ezechiel 37;26-27, Malachiasz 3;4)
 3. Pokój na świecie (zobacz Micheasz 4;1-4, Ozeasz 2;20, Izajasz 2;1-4 i 60;18)
 4. Wszyscy Żydzi mają przestrzegać wszystkie prawa Tory (zobacz Ezechiel 37;24, Księga Powtórzonego Prawa 30;8 i 10, Jeremiasz 31;32, Ezechiel 11;19-20 i 36;26-27
 5. Ma istnieć uniwesalna wiedza o Bogu wśród całej ludzkości (zobacz Zachariasz 3;9, 8;23, 14;9 i 16, Izajasz 45;23, 66;23, Jeremiasz 31;33, Ezechiel 38;23, Psalmy 86;9, Sofoniasz 3;9)
 6. Król namaszczony (melech hamasziach) musi być z plemenia Judy oraz potomkiem linii Dawida i Salomona. Przy tym należy zaznaczyć, że przynależność plemieńska otrzymuje się wyłącznie z linii ojca (zobacz Księga Rodzaju 49;10, 2 Księga Samuela 7;12-14, 1 Księga Kronik 22;9-10, Księga Liczb 1;1-18)

Wszyscy wiedzą że Jezus nie wykonał ani jednego z wyżej wymienionych wyzwań:

 1. Wszyscy Żydzi jeszcze nie mieszkają w Izraelu,
 2. Świątynia nadal nie jest odbudowana,
 3. Nie ma pokoju na świecie,
 4. Wszyscy Żydzi nadal nie przestrzegają wszystkie prawa Tory,
 5. Cały świat nadal nie poznał Boga,
 6. Według chrześcijaństwa Jezus nie miał ziemskiego ojca.

Podkreślam, że nie mam żadnej intencji by odwracać chrześcijan od swojej wiary. Jedyny cel tego artykulu jest aby wyjaśnić Żydom jak judaizm definiuje króla mesjańskiego którego nadal oczekujemy. Misjonarze chrześcijańscy próbują obronić swoje stanowisko wobec Żydów z argumentem że Jezus ma przyjść ponownie, tzn. że nie wykonał wyżej wymienonych wyzwań Tanachu dla króla mesjańskiego dlatego że wykona ich kiedy wróci. Należy jednak zaznaczyć i pokreślić, że w judaizmie nie istnieje żadna idea o drugim przyjściu, ta idea jest wyłącznie chrześcijańska.

Widzimy że Jezus nie może być ‘melech hamasziach’ (król mesjański/namaszczony) judaizmu. Chrześcijaństwo ma swoje własne i zupełnie inne zrozumienie tego niż judaizm. Szanuję chrześcijan i ich religię, ale również oczekuję od chrześcijan żeby uszanowali fakt, że ja nie uważam i nie mam żadnych powodów do uważania chrześcijańskiej wiary jako czegokolwiek innego niż zupełnie inną wiarę od mojej własnej.

Pozdrowienia z Jerozolimy,

rabin Icchak Rapoport

  Czy ta wiadomość była użyteczna albo pomocna dla Ciebie? Proszę rozważyć wsparcie naszych projektów.

O nas Yitzhak Rapoport

Yitzhak Rapoport
Rabbi Yitzchak Rapoport is a native of Stockholm, Sweden. He received his rabbinical ordination in Israel in 2002 from Yeshivat Hamivtar (Efrat), as well as from HaGaon HaRav Zalman Nechemia Goldberg shlit”a. From 2002 to 2006 Rabbi Rapoport served as the rabbi of Oslo, Norway. Being of Polish descent he became interested in the rebirth of Jewish communities in Poland, and consequently took up the position as Rabbi of Wroclaw (Breslau) and Silesia in the fall of 2006 until 2011.

Dodaj komentarz