Złe sny

Złe Sny

W Talmudzie jest napisane: “Rav Hama syn Guria powiedział w imieniu Rav: Głodówka jako odpowiedź na [zły] sen jest na tyle efektywna jak ogień działa na len [czyli go zupełnie spala]. Rav Chisda pewiedział: [Głodówka] musi być wykonana [od razu] w tym samym dniu [po śnie]. Rav Josef powiedział: Nawet jeśliby to wypadło w Szabat” (traktat Szabat, folio 11b). Wyżej wymieniona opinia rabina Hama syna Guria sprzecza się z opinią innego talmudzkiego rabina a mianowicie Rabbi Meir, który powiedział „To co dowiadujemy się przez sny ani nie pomaga ani nie szkodzi” (traktat Horajot, folio 13b). Rabin Awraham Icchak HaKohen Kook (1865-1935), pierwszy Naczelny Rabin Ziemi Izraela, spróbował wytłumaczyć wyżej wymienony cytat Talmudu. Rabin Kook napisał, że należy rozumieć sny jako odpowiedniki duchowe do fizycznych reakcji ciała. Zdrowe ciało reaguje na rzeczy które mogą mu zaszkodzić. Jeśli na przykład człowiek połyka i jedzenie mu wchodzi w nie to gardło to zacznie kaszleć, aż to jedzenie z tamtąd wyjdzie i wejdzie to prawidłowego gardła. Tak samo, tłumaczy rabin Kook, zdrowa dusza reaguje na duchowe wpływy negatywne. Jeśli coś próbuje sciągnąć duszę do niższego powiomu duchowego to dusza „zacznie kaszleć” czyli będzie człowiek na przykład miał zły sen. Ten „zły sen” wstrząsa duszę tak samo jak kaszlenie wstrząsa ciało. I w tym podobna jest dusza do ciała: czym czysciejsze ciało tym wrażliwsze i tym bardziej będzie reagowało na każde negatywne rzeczy co dotyczy ciała; i tak samo duszy. Czym czysciejsza dusza tym bardziej reaguje nawet na male rzeczy. Żeby duszę wyleczyć to tak samo jak z wyleczeniem ciała: czym więcej się czeka tym większe będą wymagane wysiłki aby dokonać wyleczenia. Do tego wskazał rabin Chisda ze swoim twierdzeniem, że głodówka z powodu złego snu musi być wykonana od razu w tym samym dniu jaki był sen żeby miała efekt. Żeby nikt nie myślał błędnie, że to sama głodówka co pomaga, zacytuję słowa rabina Israela Meira Kagana (autor Chofetz Chaim oraz Miszna Berura; 1838-1933), że głodówka musi być razem z cedaką (jałmużna), z modlitwą i ze studiowaniem Tory aby być efektywna (Miszna Berura 288;7).

Z drugiej strony należy wiedzieć, że interpretacja snów jest czymś bardzo niebezpiecznym. Konsekwencje snu będą takie jaka była jej interpretacja i dlatego wiele mędrców odradzali interpretować sny i rekomendowali starać się ich zapomnąć. W Midrasz Rabba (rozdział 1, punkt 18) czytamy następującą opowiedź:

Przyszła jedna kobieta do rabina Elazara i powiedziała: „Śniło mi się, że belka mojego domu została podzielona”. Rabin Elazar jej odpiediział: „To oznacza, że urodzisz syna”. I tak się wydarzyło. Przy innej okazji przyszła [ta sama kobieta] i powiedziała: „Śniło mi się, że belka mojego domu zostałą podzielona”.  Powiedział jej Rabbi Elazar: „To oznacza, że urodzisz syna”. I tak się wydarzyło. Trzeci raz przyszła do niego ale jego nie było w Beit Midraszu. Zapytała jego studentów: „Gdzie jest wasz nauczyciel?” Odpowiedzieli jej: „A co ty od niego chcesz?” Odpowiedziała im: „Być może wy jesteście tak samo mądrzy jak wasz nauczyciel w interpretowaniu snów?” Powiedzieli jej: „Opowiedz nam i my tobie go zainterpretujemy”. Opowiedziała im: „Śniło mi się, że belka mojego domu została podzielona”. Odpowiedzieli jej: „To znaczy, że pochowasz twojego męża”. Po tym, że ich opuściła zaczęła płakać. Rabin Elazar tego usłyszał i spytał swoich studentów: „Dlaczego ta kobieta płacze?” Odpowiedzieli mu: „Ona przyszła i chciała z Tobą rozmawiać ale Ciebie nie znalazła”. Zapytał swoich studentów: „O czym pytała?” Odpowiedzieli mu: „Żeby zainterpretować sen”. “A co wy jej powiedzieliście?”, zapytał Rabbi Elazar. Opowiedzieli mu łańcuch wydarzeń. Rabbi Elazar im powiedział: “Zamordowaliście mężczyznę, bo jest powiedziane „I stało się tak, jak [on] nam te [sny] wytłumaczył” (Ks. Rodzaju 41;13)”.

Tak jak w medycynie błędna interpretacja lekarza może spowodować tragedię tak samo przy zła interpretacja snów. Trzymajmy się dlatego z daleko od takich rzeczy.

Z błogosławieństwem z Jerozolimy,

rabin Icchak Rapoport