Święto ludzkości – 27 cheszwan

27 cheszwan – czyli 27 dzień siódmego miesiąca – wyszedł Noe z arki i przyjął przymierze z Bogiem.

Dlatego należy uznać 27 cheszwan – 20 listopad 2014 – jako uroczysty dzień dla całej ludzkości!