Breaking News
Home » Artykuły i Wykłady » Gdyż dom Mój, domem modlitwy wszystkich narodów nazywać się będzie

Gdyż dom Mój, domem modlitwy wszystkich narodów nazywać się będzie

Musimy przywrócić i rozbudzić swoją wolę odbudowy Świątyni; wolę nie tylko ludu Izraela, ale i całej ludzkości

– Rabin Chaim Rettig

W Jerozolimie, przed ponad 2000 lat stała Świątynia, w której modlono się, składano ofiary, i w której – w miejscu zwanym ‘kodesz hakodszim’  – służono Obecności Bożej. Bóg był bardzo blisko ludu Izraela, a świat wyglądał zupełnie inaczej. Tak było kiedyś.

Ale dwa tysiące lat temu, w dziewiąty dzień miesiąca Aw (’tisza beAw’), który wypada w tym roku w dniu 29 lipca, Świątynia została zniszczona przez podłego Tytusa. Rzymski cesarz spalił ją i obrabował ze wszystkich skarbów. Dodatkowo, Tytus wybudował do dziś istniejący łuk triumfalny na cześć zwycięstwa nad Żydami i judaizmem. Nie rozumiał on jednak, że zadał potężną stratę nie Izraelowi, ale wszystkim narodom świata. Twierdzenie to należy wyjasnić: dlaczego wszystkie narody poniosły stratę, a nie tylko naród Izraela? Trzeba też wyjaśnić udział wszystkich narodów w służbie Bogu na Wzgórzu Świątynnym, pod przewodnictwem ludu Izraela.

Izrael jest królestwem kapłanów i świętym narodem, którego zadaniem jest wpływać na cały świat. Kiedy lud Izraela znajduje się na swojej ziemi i cieszy się wolnościa polityczną, Świątynia jest odbudowana i wszystkie czynności odbywają się zgodnie ze swym porządkim, cały świat czerpie z tego korzyść. Wszystkie narody świata czerpią radość z wpływu duchowego, jaki ma lud Izraela i mogą razem z nim uczestniczyć w rozwoju duchowym.

Mędrcy powiedzieli, że bardziej niż Izraelowi, Świątynia jest potrzebna narodom świata: “Wiedziały narody, jak bardzo im podobała się Świątynia – straże były rozstawione wokół niej, aby ją pilnować, gdyż bardziej podobała się ona narodom, niż Izraelowi”. Świątynia to nie tylko najważniejsze miejsce dla Izraela, ale i punkt centralny dla całej ludzkości. Świątynia może mieć dobry wpływ na wszystkich, lub też – nie daj Boże – zły, zaś wybór znajduje się w rękach każdego z nas.

Świątynia należy też do Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, do Potomków Noego. Co prawda są ograniczenia w dostępie do niektórych miejsc na Wzgórzu Świątynnym dla nie-Żydów, jednakże każdy Potomek Noego może przynieść ofiarę, która zostanie złożona przez kapłanów Świątyni (Kohenów) i przebywać w większości jej miejsc i modlić się w niej.

Powiedział Wszechmogący: “Gdyż dom mój domem modlitwy wszystkich narodów nazywać się będzie” – zdanie to potwierdza uniwersalny charakter służby całego świata Bogu Jedynemu. A tak określa prorok Izajasz nie-Żydów, którzy przyjdą pokłonić się Bogu (56:6): I obcokrajowcy dołączający do Boga, aby mu służyć i ukochać Jego Imię, pragnący zostać Jego sługami; wszyscy broniący szabatu przed jego zbeszczeszczeniem i dotrzymujący przymierza z Nim – (7) poprowadzę ich na Moje Święte Wzgórze i uraduję ich w Mym domu modlitwy; ich ofiary wznoszące i świąteczne przyjmę na Moim Ołtarzu, gdyż dom mój, domem modlitwy wszystkich narodów nazywać się bedzie. (8) Słowo Pana mego, Boga HaSzem, który gromadzi wygnańców Izraela: Zgromadzę ich jeszcze więcej, niż do tej pory się przy mnie zgromadziło.

Jest odpowiedni czas, kiedy to narody mogą przyjść i spojrzeć na Wzgórze Boga – to przede wszystkim czas święta sukot, kiedy to jednoczy się świat przyrody i 70 narodów może przyjść, aby służyć Błogosławionemu. A tak mówi prorok Zachariasz (14:16): I będzie tak, że ci, co się ostali z narodów, które napadły na Jerozolimę, będą co roku przychodzić, by złożyć pokłon Królowi HaSzem, Panu Zastępów, by obchodzić święto Sukot.

Wspólna służba Potomków Noego razem z ludem Izraela w tym najświętszym miejscu na świecie będzie mieć wyjątkowo wielką siłę o rozległym oddziaływaniu, pod względem zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Współpraca pomiędzy Izraelem i narodami, w duchowej separacji, z podziałem na role ukazuje Boskie światło na tym świecie. Dlatego też, w dni te, kiedy to wspominamy zniszczenie Świątyni, musimy przywrócić i rozbudzić swoją wolę jej odbudowy; wolę nie tylko ludu Izraela, ale i całej ludzkości, aby dobre światło zamieszkało pomiędzy mieszkańcami tego świata.

Powrót Izraela na swoją ziemię, budowa jego siedziby narodowej i przede wszystkim odbudowa Świątyni przywiodą światło zbawienia na cały świat. Niech spełni się wola, iż jeszcze w tym roku zaznamy ukojenia w Świątyni!

  Czy ta wiadomość była użyteczna albo pomocna dla Ciebie? Proszę rozważyć wsparcie naszych projektów.

About Potomkowie Noego - centrum

Our Goals: To disseminate the message of the Torah to the Non-Jewish world. To act as a focus of activity based in Jerusalem related to Noahides throughout the world. To serve as a resource center for information and advice about religious principles and practices. To help establish Noahide communities around the world and to provide them with support. To establish a link between the Non-Jewish world and Jewish tradition and rabbis, including formal recognition of the Noahides by religious and national institutions of the Jewish people.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*