Bnei Noach

Noachidzi (z hebrajskiego Bnei Noach – Potomkowie Noego) to ludzie, którzy nie są Żydami, ale wiernie przestrzegają Siedmiu Praw Noego, które przykazał im Bóg, zgodnie z nauczaniem judaizmu, czyli żydowską tradycją. Ci, którzy złożyli Publiczną Deklarację Noachidzką, mogą przyjąć pewne żydowskie przykazania jako tradycję.

5f595d8dc0531c1097b89ed7f93ecdb9(1)

Światowe Centrum Noachidzkie Brit Olam

Światowe Centrum Noachidzkie – Brit Olam zostało założone w Jerozolimie jako odpowiedź na obecne w naszych czasach duchowe zapotrzebowanie na rozpowszechnienie przez naród Izraela Słowa Bożego wśród całej ludzkości. Jesteśmy w stałym kontakcie z wieloma ludźmi na całym świecie, którzy bardzo pragną poznać słowa Boga.

WIĘCEJ

Rabbi Ouri Cherki

Rabbi Ouri Cherki, jeden z najwybitniejszych rabinów i filozofów religijnych współczesnego Izraela, uczeń R. Z.-Y. Kook i R. Y.-L. Ashkenazi (Manitou). Jest dyrektorem Brit Olam – Światowego Centrum Noachickiego. 

Rabbi Chaim Goldberg

Dyrektor wykonawczy Światowego Centrum Noachickiego i dyrektor oddziału anglojęzycznego.