עמותת "ברית עולם" בראשות הרב אורי שרקי שליט"א

חשיבות התפילה בציבור
 ספר המבי"ט

"ומעלת תפילת הצבור משלושה טעמים:
הראשונה מצד עניני הקדושה שאינם נאמרים בפחות מעשרה....
הטעם הב'. גם בתפילה שאין בה דבר של קדושה הצריכה רבים, עם כל זה יש בה מעלה בהיותה נאמרת ברבים או בשעה שרבים מתפללים... מפני שאינו דומה מועטים העושים את המצווה למרובים העושים את המצווה, כי היא מתעלית יותר הרבה מכפי הערך לכל א' בהיותה נעשית בחבורת בני אדם...
הטעם השלישי, כי תפילת היחיד בהיותה בלתי הגונה או בלתי נאמרת בכוונה אינה מקובלת כלל, וכשאומרה ברבים לפעמים תתקבל בזכות תפילת הרבים..."
לשמיעת השיעור המלא בנגן אודיו:

Model of the Second Temple

Translate »