Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Samenvatting over het Gebed & de volgende stap (Gebed 4)

1. We hebben het erover gehad dat het gebed niet alleen maar een gelegenheid is om de Schepper iets te vragen maar dat het veeleer een poging is om een partnerschap aan te gaan met de Schepper van de Wereld op zo’n manier dat het is als een ontmoeting van twee mensen, elk met een ander set verlangens. Als hun ontmoeting een succes wil zijn, dienen ze ervoor te zorgen dat hun verlangens met elkaar overeenkomen om een gelijkaardig resultaat te hebben.

2. De ontmoeting met de Schepper versterkt de levenskracht in me. De Schepper blijft alle schepselen voortdurend leven geven, en mijn band met Hem (door het gebed en door mijn wil af te stemmen op de Zijne) vormt een link tussen mij en de “Energiebron”, of de “Levensbron”. Zoals er geschreven staat : “Maar jullie die vasthouden aan jullie God, jullie zijn vandaag allemaal in leven.” (Deuteronomium 4:4)

3. Wij, mensen, dienen als vertegenwoordigers van de rest van de schepping, die "stil" blijft. Wij kunnen de Schepper niet herkennen (zelfs levende wezens hebben geen enkele manier om God te herkennen en blijk te geven van een bewustzijn van God). De hele schepping fungeert als "één groot levend organisme", en de mens doet dienst als de "mond" voor heel de wereld. (er staat geschreven: "Een mens is een kleine wereld, en een universum is een enorm mens.")

4. Alle geboden dienen te worden gevolgd op basis van een geloof in de Schepper van de Wereld (en niet zomaar omdat “het belangrijke handelingen zijn om de wereld te laten voortbestaan en ze kunnen worden afgeleid met menselijke logica”), Wanneer ik aan iets gebrek heb, zoals een inkomen, een goede gezondheid, of iets anders, of als ik de wereld wil beter maken door de geboden te volgen, geeft het feit alleen al dat ik tot de Schepper bid, aan dat ik Hem aanvaard en Zijn geboden wil nakomen.

En dit alles toont hoe belangrijk het gebed is voor de mens.

Search