Path
Ebooks for download and Paper Books to purchase at reduced price in different languages
Ebooks for download and Paper Books to purchase at reduced price in different languages
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Brit Olam, Libro de Oraciones para Noajidas

Mēs piešķīrām šai lūgšanu grāmatai nosaukumu “Brit Olam” (“Mūžīgā derība”), ievērojot Toras aprakstu par vispārējo derību starp Pasaules Radītāju un cilvēci, kā rakstīts: “Kad varavīksne pacelsies mākoņos un Es to ieraudzīšu, tad Es arī pieminēšu mūžīgo derību starp Dievu un ikvienu dzīvu radījumu, ikvienu miesu, kāda vien ir pasaulē.” (1. Mozus 9:16).

Noasiešu lūgšanu grāmata “BRIT OLAM” ir saņēmusi nozīmīgu rabīnu un ievērojamu personību apstiprinājumus, kas ir devuši savu svētību Noasiešiem kopumā un jo īpaši Brit Olam organizācijai par darbu Izraēlas Toras izplatīšanā visā pasaulē.

Lūgšanu grāmatas (sidura) struktūra ir ļoti tuva ebreju siduram, un tajā ietilpst lūgšanas par rikdienu un īpašām svētku dienām. Mēs arī iekļaujam īpašu sadaļu "Mācību vārti", lai palīdzētu uzbūvēt pareizus ticības pamatprincipus. Lai cilvēces Radītāja griba ir, ka mūsu dienās un laikmetā īstenotos Viņa pravieša vārdi: “UNāciet, lai steidzamies aug-šup Tā Kunga kalnā un ejam Jēkaba Dieva namā, lai Viņš mums māca Savus ceļus, ka lai mēs staigājam Viņa tekas! Jo no Ciānas izies Tora un Dieva vārds no Jeruzālemes.” (Miha, 4:2). Lai tas notiek ātri, mūsu laikā.

Kopija: Fizisks eksemplārs
Valoda: Angliski
Description

Mēs piešķīrām šai lūgšanu grāmatai nosaukumu “Brit Olam” (“Mūžīgā derība”), ievērojot Toras aprakstu par vispārējo derību starp Pasaules Radītāju un cilvēci, kā rakstīts: “Kad varavīksne pacelsies mākoņos un Es to ieraudzīšu, tad Es arī pieminēšu mūžīgo derību starp Dievu un ikvienu dzīvu radījumu, ikvienu miesu, kāda vien ir pasaulē.” (1. Mozus 9:16).

Noasiešu lūgšanu grāmata “BRIT OLAM” ir saņēmusi nozīmīgu rabīnu un ievērojamu personību apstiprinājumus, kas ir devuši savu svētību Noasiešiem kopumā un jo īpaši Brit Olam organizācijai par darbu Izraēlas Toras izplatīšanā visā pasaulē.

Lūgšanu grāmatas (sidura) struktūra ir ļoti tuva ebreju siduram, un tajā ietilpst lūgšanas par rikdienu un īpašām svētku dienām. Mēs arī iekļaujam īpašu sadaļu "Mācību vārti", lai palīdzētu uzbūvēt pareizus ticības pamatprincipus. Lai cilvēces Radītāja griba ir, ka mūsu dienās un laikmetā īstenotos Viņa pravieša vārdi: “UNāciet, lai steidzamies aug-šup Tā Kunga kalnā un ejam Jēkaba Dieva namā, lai Viņš mums māca Savus ceļus, ka lai mēs staigājam Viņa tekas! Jo no Ciānas izies Tora un Dieva vārds no Jeruzālemes.” (Miha, 4:2). Lai tas notiek ātri, mūsu laikā.

Search