קורס הכשרת רבנים

מעגלי השנה

 • חג אנושות שמח לבני נח

  חג אנושות שמח לבני נח

  השבוע התכנסו כ25 אלף לא יהודים כדי לחגוג חג שנתקן במיוחד בעבורם: חג האנושות. מתוך עלון שבת עולם קטן כתבה נמלאה – http://noahideworldcenter.org/wphebrew/wp...

 • כ"ז בחשון -חג של אנושות, חג של בני נח

  כ"ז בחשון -חג של אנושות, חג של בני נח

  לכבוד ידידינו היקרים, בני נוח בכל העולם! שמחה גדולה היא לנו לחגוג יחד עמכם את חג האומות כמדי שנה בשנה, ביום כ"ז במרחשוון. מאז שהחילונו מזה מספר שנים בציון ...

 • ראש שונה

  בריאתו של אדם הראשון ...

 • אפית מצה שמורה

  אפית מצה שמורה

  תהליך אפיית מצה בישיבת מרכז הרב, ירושלים. פסח התשע"ה ...

 • סוכות – פסח האומות – הרב אורי שרקי

  סוכות – פסח האומות – הרב אורי שרקי

  לכאורה תאריכו של חג הסוכות משונה ביותר. התורה אומרת "למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים" (ויקרא כג, מג). רומזת התו...

חשיבות סדר המועדים

מאת הרב אורי שרקי. סדר המועדים והאכילה הוא דבר שייחודי ליהדות. אצל אומות העולם בדרך כלל אנחנו רואים שהקדושה קשורה דווקא אל ההימנעות מענייני העולם הזה עם נזירות מסוימת ואילו היהדות חידשה שאפשר לעבוד את ה' דווקא על ידי סעודה על ידי אכילה על ידי קרבן שכולם אוכלים ביחד. יש פה איזה אופטימיות ביחס לעולם הזה אבל הבה נראה כיצד ... Read More »

פורים- המסר של עם ישראל לאומות.

מאת הרב אורי שרקי. הסיפור של פורים מסופר בתנך במגילת אסתר. מגילת אסתר מבחינה היסטורית ומבחינה כרונולוגית הוא הספר האחרון בהיסטוריה שהוכנס לתנך, ואז נחתם התנך. נשאלת השאלה, מדוע נחתם התנך דווקא שם? התנך מדבר על התקופה שבה השכינה הייתה גלויה בעולם שבה הנביאים היו מדברים אבל כנראה שאי אפשר היה לחתום את התנך ואת תקופת הנבואה בלי ספר שידריך ... Read More »

פורים בראייה אוניברסלית

מאת הרב אורי שרקי. מהו חג הפורים? חג הפורים הוא חג שמשתלב בשרשרת של ניצחונות במלחמה בת אלפי השנים בין עם ישראל לבין האוייב בגדול שלו – עמלק, המן שביקש להשמיד את העם היהודי בימי האחשוורוש בפרס, היה מזרע עמלק. מהי המלחמה נגד עמלק? המלחמה נגד הטוטאליות, ההחלטה שהכל חייב להיות מושלם, אם לא שום דבר לא שווה. הרי מה ... Read More »

מרכזיותה של ירושלים

מאת הרב אורי שרקי. יום גדול הוא יום ירושלים. הוא יום שבו אנחנו מציינים את חזרתו של עם ישראל אחרי אלפיים שנות גלות אל ירושלים הבנויה, העיר שכל העולם כולו נושא עיניים אליה אנחנו מכירים בעולם כולו שאיפות אדירות של געגוע אל ירושלים. יום גדול הוא יום ירושלים. הוא יום שבו אנחנו מציינים את חזרתו של עם ישראל אחרי אלפיים ... Read More »

יום העצמאות חלק 1

יום העצמאות של מדינת ישראל שונה מכל החגים הלאומיים של כל העמים כולם. כל שאר העמים שמחים כאשר הם מגיעים לידי עצמאות או שארע איזה מאורע משמעותי מבחינה לאומית אצלם. וזו באמת שמחה של אותו הציבור, של אותה האומה. מה שאין כן, יום העצמאות של העם היהודי אוטומטית אפשר לאמר זה יום שיש לו השפעה על כל העולם כולו. אם ... Read More »

יום העצמאות חלק 2

יום העצמאות של מדינת ישראל שונה מכל החגים הלאומיים של כל העמים כולם. כל שאר העמים שמחים כאשר הם מגיעים לידי עצמאות או שארע איזה מאורע משמעותי מבחינה לאומית אצלם. וזו באמת שמחה של אותו הציבור, של אותה האומה. מה שאין כן, יום העצמאות של העם היהודי אוטומטית אפשר לאמר זה יום שיש לו השפעה על כל העולם כולו. האמת ... Read More »

ספירת העומר

בזמן שבית המקדש היה קיים בירושלים, ביום השני של פסח היה מוקרב בבית המקדש קרבן העומר, כלומר השעורים הראשונים שניקצרו היו מוקרבים כמנחה לפני אלוהי ישראל ומכאן ואילך התחילה ספירה של חמישים יום הנקראת ספירת העומר, כלומר ספירת חמישים יום מאז הקרבת קרבן העומר עד שמגיעים אל חג השבועות שבו מביאים לחם מחיטה על גבי המזבח. כלומר יש איזה מעבר ... Read More »

שבועות חלק 1

התורה לא ניתנה כולה בחג השבועות האמת היא שהתורה לא מפסיקה להנתן מדור לדור. אבל באותו יום גדול קיבלנו את עשרת הדברות. עשרת הדברות הם כשמם, הם עשרה. עשרת הדברות האלה הם שורשים של כל המצוות כולם. והמצוות כולם, הם במספר 613. היה מתאים בהחלט שאנחנו אם נספור את האותיות המרכיבות את עשרת הדברות אנחנו נמצא שם 613 אותיות אבל ... Read More »

יציאת מצרים- האביב של העולם כולו.

מאת הרב אורי שרקי. חג פסח חג גאולה שמח. החג הזה שבא לקראתנו, החג הגדול הזה שמציין את יציאתו של עם ישראל מעבדות לחירות מהווה בשורה לעולם כולו. התבטא אחד מגדולי ההנהגות היהודית, הרב קוק זצ"ל שיציאת ישראל ממצרים תישאר לעד. האביב של העולם כולו. החג הזה מלמד את העולם כולו שהחירות אפשרית. כלומר חירותו של עם ישראל מקרינה בסופו ... Read More »