חדש באתר

מעגלי השנה

חג הפסח- מגלות לגאולה

מאת הרב אורי שרקי. חג הפסח הוא החג שבו אנו מציינים את סיומה של גלות מצרים,אי אפשר להבין את עניינו של החג הזה,החג הגדול הזה שעליו אמר הרב קוק שהוא האביב של העולם כולו,שהוא בשורת החירות לכל בני האדם בלי להבין קודם כל מהי הגלות. כלומר, מדוע היינו צריכים אנחנו העם היהודי לשהות כל כך הרבה זמן בתוך גלות איומה. ... Read More »

מהי החירות האמיתית?

מאת הרב אורי שרקי. חג הפסח הבא עלינו לטובה הוא חג שהמאורע המרכזי בו הוא ליל הסדר. הלילה שבו אנחנו מספרים את יציאת מצרים, הלילה הזה הוא מאוד משמעותי.  כתוב: "בכל דור ודור חייב לראות כל אדם כאילו יצא ממצרים…", כך נאמר באגדה של פסח. לא נאמר כל איש ישראל, אלא כל אדם כלומר כל אדם בעולם כולו צריך לראות ... Read More »

חשיבות סדר המועדים

מאת הרב אורי שרקי. סדר המועדים והאכילה הוא דבר שייחודי ליהדות. אצל אומות העולם בדרך כלל אנחנו רואים שהקדושה קשורה דווקא אל ההימנעות מענייני העולם הזה עם נזירות מסוימת ואילו היהדות חידשה שאפשר לעבוד את ה' דווקא על ידי סעודה על ידי אכילה על ידי קרבן שכולם אוכלים ביחד. יש פה איזה אופטימיות ביחס לעולם הזה אבל הבה נראה כיצד ... Read More »

פורים- המסר של עם ישראל לאומות.

מאת הרב אורי שרקי. הסיפור של פורים מסופר בתנך במגילת אסתר. מגילת אסתר מבחינה היסטורית ומבחינה כרונולוגית הוא הספר האחרון בהיסטוריה שהוכנס לתנך, ואז נחתם התנך. נשאלת השאלה, מדוע נחתם התנך דווקא שם? התנך מדבר על התקופה שבה השכינה הייתה גלויה בעולם שבה הנביאים היו מדברים אבל כנראה שאי אפשר היה לחתום את התנך ואת תקופת הנבואה בלי ספר שידריך ... Read More »

פורים בראייה אוניברסלית

מאת הרב אורי שרקי. מהו חג הפורים? חג הפורים הוא חג שמשתלב בשרשרת של ניצחונות במלחמה בת אלפי השנים בין עם ישראל לבין האוייב בגדול שלו – עמלק, המן שביקש להשמיד את העם היהודי בימי האחשוורוש בפרס, היה מזרע עמלק. מהי המלחמה נגד עמלק? המלחמה נגד הטוטאליות, ההחלטה שהכל חייב להיות מושלם, אם לא שום דבר לא שווה. הרי מה ... Read More »

מרכזיותה של ירושלים

מאת הרב אורי שרקי. יום גדול הוא יום ירושלים. הוא יום שבו אנחנו מציינים את חזרתו של עם ישראל אחרי אלפיים שנות גלות אל ירושלים הבנויה, העיר שכל העולם כולו נושא עיניים אליה אנחנו מכירים בעולם כולו שאיפות אדירות של געגוע אל ירושלים. יום גדול הוא יום ירושלים. הוא יום שבו אנחנו מציינים את חזרתו של עם ישראל אחרי אלפיים ... Read More »

יום העצמאות חלק 1

יום העצמאות של מדינת ישראל שונה מכל החגים הלאומיים של כל העמים כולם. כל שאר העמים שמחים כאשר הם מגיעים לידי עצמאות או שארע איזה מאורע משמעותי מבחינה לאומית אצלם. וזו באמת שמחה של אותו הציבור, של אותה האומה. מה שאין כן, יום העצמאות של העם היהודי אוטומטית אפשר לאמר זה יום שיש לו השפעה על כל העולם כולו. אם ... Read More »

יום העצמאות חלק 2

יום העצמאות של מדינת ישראל שונה מכל החגים הלאומיים של כל העמים כולם. כל שאר העמים שמחים כאשר הם מגיעים לידי עצמאות או שארע איזה מאורע משמעותי מבחינה לאומית אצלם. וזו באמת שמחה של אותו הציבור, של אותה האומה. מה שאין כן, יום העצמאות של העם היהודי אוטומטית אפשר לאמר זה יום שיש לו השפעה על כל העולם כולו. האמת ... Read More »

ספירת העומר

בזמן שבית המקדש היה קיים בירושלים, ביום השני של פסח היה מוקרב בבית המקדש קרבן העומר, כלומר השעורים הראשונים שניקצרו היו מוקרבים כמנחה לפני אלוהי ישראל ומכאן ואילך התחילה ספירה של חמישים יום הנקראת ספירת העומר, כלומר ספירת חמישים יום מאז הקרבת קרבן העומר עד שמגיעים אל חג השבועות שבו מביאים לחם מחיטה על גבי המזבח. כלומר יש איזה מעבר ... Read More »

שבועות חלק 1

התורה לא ניתנה כולה בחג השבועות האמת היא שהתורה לא מפסיקה להנתן מדור לדור. אבל באותו יום גדול קיבלנו את עשרת הדברות. עשרת הדברות הם כשמם, הם עשרה. עשרת הדברות האלה הם שורשים של כל המצוות כולם. והמצוות כולם, הם במספר 613. היה מתאים בהחלט שאנחנו אם נספור את האותיות המרכיבות את עשרת הדברות אנחנו נמצא שם 613 אותיות אבל ... Read More »