חדש באתר

Author Archives: אליעזר קקון‬‎

avatar

חג הפסח – חג החירות.

מאת הרב אורי שרקי. חג הפסח הוא חג גדול, הוא החג שגילה לעולם כולו, שהחירות היא דבר אפשרי. אכן התורה מכנה את מצרים בשם בית עבדים לא רק משום שאנחנו היינו עבדים שם ולא רק משום שמצרים הייתה מלאה בעבדים. אלא בגלל שכל התפיסה המצרית של המציאות, היא תפיסה עבדותית. הרי במצרים כולם היו עבדים. גם העבדים, גם האדונים היו ... Read More »

חג הפסח- מגלות לגאולה

מאת הרב אורי שרקי. חג הפסח הוא החג שבו אנו מציינים את סיומה של גלות מצרים,אי אפשר להבין את עניינו של החג הזה,החג הגדול הזה שעליו אמר הרב קוק שהוא האביב של העולם כולו,שהוא בשורת החירות לכל בני האדם בלי להבין קודם כל מהי הגלות. כלומר, מדוע היינו צריכים אנחנו העם היהודי לשהות כל כך הרבה זמן בתוך גלות איומה. ... Read More »

מהי החירות האמיתית?

מאת הרב אורי שרקי. חג הפסח הבא עלינו לטובה הוא חג שהמאורע המרכזי בו הוא ליל הסדר. הלילה שבו אנחנו מספרים את יציאת מצרים, הלילה הזה הוא מאוד משמעותי.  כתוב: "בכל דור ודור חייב לראות כל אדם כאילו יצא ממצרים…", כך נאמר באגדה של פסח. לא נאמר כל איש ישראל, אלא כל אדם כלומר כל אדם בעולם כולו צריך לראות ... Read More »

חשיבות סדר המועדים

מאת הרב אורי שרקי. סדר המועדים והאכילה הוא דבר שייחודי ליהדות. אצל אומות העולם בדרך כלל אנחנו רואים שהקדושה קשורה דווקא אל ההימנעות מענייני העולם הזה עם נזירות מסוימת ואילו היהדות חידשה שאפשר לעבוד את ה' דווקא על ידי סעודה על ידי אכילה על ידי קרבן שכולם אוכלים ביחד. יש פה איזה אופטימיות ביחס לעולם הזה אבל הבה נראה כיצד ... Read More »

שבע מצוות בני נח – סקירה קצרה

מאת הרב אורי שרקי. על פי היהדות, מחויבים בני נח בשבע מצוות בסיסיות: א. איסור עבודה זרה ב. איסור ברכת ה' [=גידוף] ג. איסור שפיכות דמים ד. איסור גזל ה. איסור גילוי עריות ו. איסור אבר מן החי ז. מצוות דינים – הקמת מערכת משפט ניתן ליצור חלוקה פנימית בתוך שבע מצוות אלו: שתי המצוות הראשונות עניינן התחום שבין אדם ... Read More »

פורים- המסר של עם ישראל לאומות.

מאת הרב אורי שרקי. הסיפור של פורים מסופר בתנך במגילת אסתר. מגילת אסתר מבחינה היסטורית ומבחינה כרונולוגית הוא הספר האחרון בהיסטוריה שהוכנס לתנך, ואז נחתם התנך. נשאלת השאלה, מדוע נחתם התנך דווקא שם? התנך מדבר על התקופה שבה השכינה הייתה גלויה בעולם שבה הנביאים היו מדברים אבל כנראה שאי אפשר היה לחתום את התנך ואת תקופת הנבואה בלי ספר שידריך ... Read More »

פורים בראייה אוניברסלית

מאת הרב אורי שרקי. מהו חג הפורים? חג הפורים הוא חג שמשתלב בשרשרת של ניצחונות במלחמה בת אלפי השנים בין עם ישראל לבין האוייב בגדול שלו – עמלק, המן שביקש להשמיד את העם היהודי בימי האחשוורוש בפרס, היה מזרע עמלק. מהי המלחמה נגד עמלק? המלחמה נגד הטוטאליות, ההחלטה שהכל חייב להיות מושלם, אם לא שום דבר לא שווה. הרי מה ... Read More »

מדוע להיות בן נח?

הזהות של "בן נח" בתור מי שמקבל על עצמו את המצוות כהדרכה אלוהית הטרונומית [=הבאה לו מחוץ לזהותו], מסוגלת להקנות לו נצחיות ומשמעות, והיא חשובה לא רק עבורו – אלא עבור שיתוף הפעולה שבין אלוהים והאדם. א. עולם אנושי ושאיפה לטרנסצנדנטיות ככל שחולפים הדורות, האנושות הולכת ומתקדמת לעבר החכמה והטוב. התקדמות זו נעשית ברובה – ובפרט בדורות האחרונים – בתוך ... Read More »

יסודות נואחיזם