Aktualności
Strona główna » Pytania i Odpowiedzi » Definicja słowa SZALOM

Definicja słowa SZALOM

Słowo ‘szalom’ jest ciekawym słowem bo ma kilka różnych znaczeń w zależności od kontekstu. Korzeń ‘szalem’ ukazuje się np. w Księdze Bereszit 15:15 i 15:16. W piętnastym wersecie czytamy ‘weata tawo el awotecha beszalom’ – i ty przyjdziesz do twoich ojców w pokoju. Tutaj ‘szalom’ oznacza pokój. A w szesnastym wersecie czytamy ‘ki lo szalem awon haEmori ad hena’ –gdy już dopełni się miara niegodziwości Amorytów. Tutaj znaczenie słowa ‘szalem’ jest ‘zupełny’, ‘kompletny’ albo ‘totalny’. Połączenie między znaczeniami ‘pokój’ i ‘kompletność’ lub ‘zupełność’ jest dość proste do zrozumienia. Tylko kiedy się ma pokój można być zupełnym lub kompletnym. W Księdze Szemot znajdujemy słowo ‘szalem’ w zupełnie innym kontekście. Np. w rozdziale 21 werset 36 czytamy: ‘szalem jeszalem’ – na pewno zapłaci. Słowo ‘szalem’ tutaj oznacza ‘zapłacić’. Połączenie ze znaczeniem, którego widzieliśmy w Księdze Bereszit nie jest jednak ciężkie do znalezienia. Kiedy ja za coś płacę to ja czegoś uzupełniam lub kompletuję. To się zgadza w kontekście odszkodowań jak również w kontekście normalnych zakupów – biorę np. jabłko od właściciela sklepu i dlatego muszę uzupełnić ten brak, który u niego powstaje.

Co do etymologi to widzimy, że najbliższy ‘brat’ do korzenia ‘szalem’ (שלם) jest korzeń ‘salem’, który ma dokładnie te same literki. Literka ‘szin’ po hebrajsku (z dźwiękiem ‘sz’) jest pisana tak samo jak literka ‘sin’ (z dźwiękiem ‘s’). Po hebrajsku się nie wypisuje te kropki i kreski które pokazują jaka jest samogłoska lub czy dana literka jest ‘szin’ czy ‘sin’ – to trzeba zrozumieć z kontekstu. Korzeń ‘salem’ oznacza pokrywać. Z tego korzenia pochodzą np. słowo ‘salma’ (שלמה), które oznacza ‘płaszcz’; jak również słowo ‘simla’ (שמלה), które oznacza sukienka. Jakie jest połączenie pomiędzy z jednej strony ‘pokój’ i ‘zupełność’ a z drugiej strony ‘pokrywać’albo ‘płaszcz’? Powiedziałbym nawet, że asocjacje słowa ‘zupełność’ i ‘pokrywać’ są aż sprzeczne! Słowo ‘pokrywać’ asocjuje brak zupełności – tego co się widzi jest inne niż tego co jest w środku. Jak pogodzić te dwa diametralnie różne znaczenia słowa SZALOM?

Widzieliśmy do tych czas jeden etymologiczny „brat” korzenia ‘szalem’, a mianowicie korzeń ‘salem’. Zobaczmy teraz na drugi etymologiczny „brat” i zrozumiemy charakter słowa ‘szalem’. Chodzi mi o korzeń ‘calem’ (צלם), który oznacza ‘podobieństwo’. Kiedy Tora opisuje, że Haszem stworzył człowieka na Swoje podobieństwo, to Tora mówi ‘becelem Elohim’ – na podobieństwo B-ga. Teraz zbliżamy się do zrozumienia charakteru słowa ‘szalem’. Prawdziwa absolutna zupełność jest tylko sam B-g i nie istnieje w naszej rzeczywistości. Mówienie o niej jest upodobnieniem (‘calem’), tak jak płaszcz (‘salma’) nie pokazuje właściwy wygląd człowieka pod płaszczem. Kiedy my recytujemy ‘Szma’ (Ks. Dewarim 6:4) dwa razy dziennie i mówimy ‘Szma Israel Haszem Elokeinu Haszem Echad’ – Słuchaj Izraelu, Haszem Jest nasz B-g, Haszem Jest Jeden’ to mamy zwyczaj żeby ręką zakrywać oczy. To symbolizuje, że jesteśmy świadomi faktu, że nie potrafimy ‘widzieć’ czyli ‘zrozumieć’ Jedność Haszem. Jedność Haszem jest absolutna i nie jest względna dla nikogo ani niczego innego. Natomiast w naszej rzeczywistości wszystko jest względne i nic absolutnego nie istnieje. Mówienie o absolutności lub zupełności w naszym istnieniu jest fikcją, jest upodobnieniem. Na to wskazuje etymologiczne podowbieństwa korzeni ‘szalem’ (zupełność, pokój), ‘salem’ (pokrywać) i ‘calem’ (upodabniać). O tym król Dawid nam wskazał w swoim wersecie: ‘Niebo jest niebem Haszem, a ludziom dał ziemię’ (Psałmy 115:16).

 

Błogosławieństwa z Jerozolimy,

rabin Icchak Rapoport

  Czy ta wiadomość była użyteczna albo pomocna dla Ciebie? Proszę rozważyć wsparcie naszych projektów.

O nas Yitzhak Rapoport

Yitzhak Rapoport
Rabbi Yitzchak Rapoport is a native of Stockholm, Sweden. He received his rabbinical ordination in Israel in 2002 from Yeshivat Hamivtar (Efrat), as well as from HaGaon HaRav Zalman Nechemia Goldberg shlit”a. From 2002 to 2006 Rabbi Rapoport served as the rabbi of Oslo, Norway. Being of Polish descent he became interested in the rebirth of Jewish communities in Poland, and consequently took up the position as Rabbi of Wroclaw (Breslau) and Silesia in the fall of 2006 until 2011.

Dodaj komentarz