הוצאת סידור לבני נח

" />

הוצאת סידור לבני נח

 'כל הנשמה תהלל יה הללו יה", תהילים קנ' ו" סידור - ספר התפילה, המתאים דווקא לבני נח בעברית ובכל שפה אחרת.

Awesome! You are about to support

הוצאת סידור לבני נח

.

  • Payment Information

  • Level: מעבר לכל הצופרים שהקודמים קיבלו, במקרה הזה, אנו נקדיש את הסידור לפי בקשתך. לעילוי נשמת אדם קרוב או כל אדם אחר. 'נר ה' נשמת אדם" , משלי כ' כז"
  • $ 10000.00