הוצאת סידור לבני נח

" />

הוצאת סידור לבני נח

 'כל הנשמה תהלל יה הללו יה", תהילים קנ' ו" סידור - ספר התפילה, המתאים דווקא לבני נח בעברית ובכל שפה אחרת.

Awesome! You are about to support

הוצאת סידור לבני נח

.

  • Payment Information

  • Level: 'כי נר מצווה ותורה אור", משלי ו', פסוק כג" העתק ייחודי עשוי עור עם הקדשה מיוחדת ישלח אליך ושמך מוטבע על הסידור תרומה משמעותית בפרויקט בעל משמעות עצומה
  • $ 1000.00