מרכז רוחני לאומות העולם

" />

מרכז רוחני לאומות העולם

מרכז רוחני עולמי בירושלים שאליו יעלו מכל העולם וממנו יצא דבר ה' אל כל העולם
מרכז מבקרים - בית מדרש - מרכז פעילות

  • Description

הנביאים הודיעו שבאחרית הימים יבואו מכל העולם אל ירושלים לשמוע את דבר ה' מפי עם ישראל.

"והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם " ישעיהו ב' ג' . אנו עדים לקיום דברי הנביאים כשרבים מבני האומות מכריזים :"נלכה עימכם כי שמענו אלהים עמכם" זכריה ח' כג'.

עובדה זאת מחייבת הקמת מרכז עולמי שיקלוט בקרבו בחום ובאהבה את כל הבאים לקבל את דבר ה'.

מרכז זה מחייב תכניות שונות:

א. סיורים מודרכים בארץ הכוללים את הכרת הארץ ותכנית לימודית.
ב. בית מדרש של קבע לבירור תורת בני נח.
ג. מרכז הפעלות.
ד. מחלקת פרסומים ויחסי ציבור .תמונה וירטואלית, של מרכז על גיבעה ריקה שיהיה למבנה אופי כיפתי עם הסמל שלנו.

לקבוע תרומה חודשית קבועה לפרויקט זה לכל סכום שתרצו – כאן
תוכלו לבטל זאת בהגדרות פאייפל שלכם כל זמן שתרצו