חדש באתר

מועדון נהריים

על דרכי חייהם ותורתם של יעקב גורדין והרב יהודא ליאון אשכנזי.

מפגש עם גב' אידה אקרמן תלמידתם במחנה נוער בצרפת לפני 75 שנה.

ובהשתתפות הרב אורי שרקי, הרב אברהם אבא וינגורט, ספי גלצהלר, אליה דבורקין.

יעקב גורדין (נולד בשנת 1896 בדווינסק) מוסמך לפילוסופיה באוניברסיטה של סנט פטרבורג. עסק במחשבת היהדות של ימי הביניים ובקבלה. לאחר מלחמת העולם הראשונה היגר לגרמניה והצטרף לאסכולה הניאו קאנטיאנית. ב-1933 היגר לצרפת ולימד בבית המדרש לרבנים. במהלך המלחמה פעל במסגרת המחתרת. עם תום המלחמה עמד בראש בית הספר למנהיגות באורסי. השפיע רבות על הרב ליאון אשכנזי, ההוגים אנדרה נהר, עמנואל לוינס ורבים אחרים.

הרב יהודא ליאון אשכנזי (מָנִיטו)ּ. היה המנהיג רוחני ביהדות צרפת. נפגש בישראל עם הרב צבי יהודה קוק  שהיה לרבו. לאחר מלחמת ששת הימים עלה לירושלים. הקים את מכון מעיינות ומרכז יאיר ללימודי יהדות וארץ־ישראל. הוא היה למנהיג רוחני של רבים מיוצאי צרפת בישראל.

כתיבת תגובה